خانه / بایگانی برچسب: بهترین شیوه تنبیه کودکان

بایگانی برچسب: بهترین شیوه تنبیه کودکان

صندلی تفکر، بهترین شیوه تنبیه کودکان

علی راکی، روانشناس والدین باید در تربیت کودک سیاست‌های تشویقی و در صورت نیاز تنبیهی داشته باشند، تلقی والدین و روانشناس از تنبیه در شیوه اجرا متفاوت است. تنبیهی از نظر علمی درست است که شیوه محرومیت را در پیش گرفته باشد، اما این نوع محرومیت …

ادامه نوشته »