خانه / بایگانی برچسب: الگوی دامن

بایگانی برچسب: الگوی دامن

آموزش دوخت دامن-شماره16

آموزش خیاطی انواع دامن ها 16- دامن دنباله دار 1- از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبۀ زمین بلند می کنیم. 2- به انتهای لبه دامن در وسط پشت، 35-20 سانت برای دنباله اضافه می کنیم. 3- خط لبه الگوی جلوی دامن …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره15

آموزش خیاطی انواع دامن ها 15- دامن لنگی ساده، اسکاتلندی و حلزونی * مقدار پارچه : 2 قد با عرض 150 1- از الگوی دامن راسته استفاده می شود و پشت دامن ساده است. 2- وسط پشت، روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد. 3- …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره14

آموزش خیاطی انواع دامن ها 14- دامن شلواری میزان پارچه : 1 قد + 4 سانت با عرض 150 و 30 سانت تترون برای کیسه ی جیب ** این دامن از الگوی دامن راسته و فون تهیه می شود. ابتدا الگوی دامن را رسم کرده و …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره13

آموزش خیاطی انواع دامن ها 13- دامن یوک دار با پیلی معکوس ( دوقلو) ** چون مدل قرینه است می توان از نصف الگوی جلو استفاده کرد. در وسط جلو از خط کمر 8 سانت پایین آمده و قد ساسون را نیز تا 15 سانت بلند …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره12

آموزش خیاطی انواع دامن ها 12- دامن یوک دار با پلیسه ** پشت این دامن می تواند ساده یا تکرار مدل جلو باشد. چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد. از پهلو در سمت راست، از کمر 8 سانت پایین امده …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره10

آموزش خیاطی انواع دامن ها 10- دامن کلوش دو اندازه مهم در این نوع دامن ها؛ قد دامن و دور کمر است. برای اندازه گیری دور کمر به این صورت عمل می کنیم: دور گودترین قسمت کمر، بندی می بندیم (به نام پرسله). این بند …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره9

آموزش خیاطی انواع دامن ها 9- دامن 12 ترک از الگوی اولیه دامن استفاده می کنیم و ساسون های کمر را نیز پاک می کنیم. قسمت جلوی دامن را بر خط باسن به 6 قسمت مساوی تقسیم و عمودها را به بالا و پایین خط ادامه …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره8

آموزش خیاطی انواع دامن ها 8- دامن 6 ترک با الگوی راسته * الگوی دامن راسته را می کشیم. * خط ترک ها را در پهلوی ساسون ها مشخص می کنیم. * خط ترک را در قسمت پهلوی ساسون جلو تا پایین ادامه می دهیم …

ادامه نوشته »