خانه / بایگانی برچسب: الگوی خیاطی

بایگانی برچسب: الگوی خیاطی

آموزش دوخت شلوار-شماره4

آموزش خیاطی انواع شلوار 4- الگوی شلوار کردی 1- کادری رسم می کنیم به عرض (یک چهارم دور باسن+10 سانت) و طول قد شلوار 2- قد فاق = (یک سوم قد شلوار+3 سانت) می باشد که از انتهای فاق 5 سانتی متر خارج شده و به …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت شلوار-شماره3

آموزش خیاطی انواع شلوار 3- الگوی شلوار دانگاری (جلو پیش بند دار) 1- ابتدا الگوی بالاتنه را رسم می کنیم. از خط کمر آن را جدا کرده و در پهلو از روی خط کمر 4 سانت بالا رفته و در خط کارور پس از ادامه دادن …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت شلوار-شماره2

آموزش خیاطی انواع شلوار 2- الگوی شلوار با متد متریک الگوی جلو خط اتو : خطی به اندازۀ قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود می کنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم می کنیم. بلندی فاق : از خط کمر به …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت شلوار-شماره1

آموزش خیاطی انواع شلوار 1- الگوی شلوار با متد مولر الگوی جلو ابتدا خط کمر را رسم کرده و از خط کمر به اندازۀ قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم می کنیم. خط فاق : (یک چهارم دور باسن – 3) برای سایزهای …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره16

آموزش خیاطی انواع دامن ها 16- دامن دنباله دار 1- از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبۀ زمین بلند می کنیم. 2- به انتهای لبه دامن در وسط پشت، 35-20 سانت برای دنباله اضافه می کنیم. 3- خط لبه الگوی جلوی دامن …

ادامه نوشته »

آموزش دوخت دامن-شماره15

آموزش خیاطی انواع دامن ها 15- دامن لنگی ساده، اسکاتلندی و حلزونی * مقدار پارچه : 2 قد با عرض 150 1- از الگوی دامن راسته استفاده می شود و پشت دامن ساده است. 2- وسط پشت، روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد. 3- …

ادامه نوشته »